2) L'experiment 2 de BBC-climateprediction (des d'ara E2-BBC-cpdn)

Aquest nou experiment correspon en realitat als experiments 2 i 3 del
plantejament antic del Climateprediction. Aquest nou E2-BBC-cpdn té dos
fases molt clares:

la simulació del clima observat entre 1920 i 2000
(el que abans s'anomenava experiment 2)

i la predicció del clima entre el 2000 i el 2080
(que abans s'anomenava experiment 3).

El models que entren en el E2-BBC-cpdn són aquells que van arribar al
final del experiment 1 (els que hem estat fent fins ara, i que inclouen
les variacions termohalina i dels sulfats). Recordeu que aquests models
corresponen a combinacions paramètriques diferents (és a dir hi ha
petites variacions en la manera en que es descriu la "física del clima"
a cada model) i a condicions inicials diferents (el que s'explorava en
la segona fase de l'experiment 1) i que això és el que permet fer
l'aproximació estadística.

Doncs bé primer s'agafaran aquests models i amb ells simularem el clima
observat (1920-2000), utilitzant les sèries temporals reals de CO2, de
radiació solar i d'erupcions volcàniques. És a dir en aquesta primera
fase de l'E2-BBC-cpdn esbrinarem quins dels models que han entrat en
l'experiment simulem millor el clima observat.

En la següent fase de l'E2-BBC-cpdn es farà que els models simulin el
clima del futur (2000-2080).

Però quines concentracions de CO2, radiació solar i erupcions volcàniques faran servir?
Doncs definiran diversos escenaris per a cada factor

--> No se sap com evolucionarà la radiació solar,
per tant han definit 3 escenaris:

a) pujarà,
b) baixarà,
c) es mantindrà,

amb això esperen cobrir totes les possibilitats

--> No se sap com evolucionaran les erupcions volcàniques,
per tant han definit 10 escenaris que cobreixen també totes les possibilitats.

Per fer-ho han estudiat quines ha estat la dinàmica de les erupcions
volcàniques entre el 1400 i el 2000, i han definit troços de 80 anys
(del 2000 al 2080 van 80 anys) que corresponen més o menys a tot el que
s'ha observat des de que hi ha registre fiable

--> De les evolució futura del CO2 hi han més estudis.
Han agafat 4 escenaris.
Dos dels escenaris són escenaris del SRES, un informe del
IPCC on es va estudiar com podrien ser les emissions futures.

En l'informe SRES hi ha molts escenaris i ells s'han quedat amb dos que
semblen els més probables segons com evolucioni la nostra societat.

Concretament han agafat el A1B que suposa que la població i el consum
creixeran fins al 2050 i després s'estabilitzaran, que s'introduiran
noves tecnologies que milloraran l'eficiència dels processos
energètiques, que aquesta tecnologia arribarà més o menys a tothom, i
que es continuaran utilitzant combustibles fòssils però combinats amb
altres fonts energètiques (aquest A1B vindria a ser no canviar la nostra
mentalitat energètica però fent les coses bé, de manera òptima).

L'altre SRES que posen és el B1, en aquest la població també augmenta fins al
2050 i després s'estabilitza, però l'economia i la gestió energètica es
porten sota criteris de sostenibilitat fet que fa abandonar els
combustibles fòssils (B1 és l'escenari de canvi gradual de la nostra
mentalitat energètica). Els altres dos escenaris els han inventat ells,
un correspon a l'estabilització de les concentracions atmosfèriques de
CO2 a 400 ppm (ara ja mesurem 380-385 ppm), i l'altre al desenvolupament
d'una tecnologia capaç de segrestar CO2 i que es posa en pràctica a
partir de l'any 2050 partint de l'evolució de l'evolució del A1B.

El primer d'aquest escenaris alternatius correspondria a una mena d'acord
post-Kyoto molt restrictiu i que a més el països s'esforcen per complir,
i el segon, a una tecnologia que es comença a parlar però a la que li
falta molt per estar operativa.

Si em demaneu l'opinió, penso que el mes probable és el A1B (un 80%), després el de la tecnologia de segrestament (un 15%), després el B1 (5%) i penso que el que queda, l'estabilització a 400 ppm, és impossible.

Si voleu veure com es l'evolució de les emissions en aquests escenaris mireu la gràfica que surt a:

www.climateprediction.net/science/forcing_scenarios.php

(la que té el fons negres)EL MODEL >>QUÈ FER A PARTIR D'ARA ? >>