Miquel Àngel Rodríguez, científic del Laboratori de Recerca del Clima de la Universitat de Barcelona ens explica com funciona el nou experiment.

1) El model

El model é més complex que l'anterior, es tracta d'un model amb oceà
dinàmic
, és a dir on l'oceà és actiu (en l'anterior era només com una
superfície que intercanviava escalfor a l'atmosfera de manera diferent a
cada lloc segons unes equacions). Ara té corrents, tée varies capes,
etc... Es tracta per tant d'un model més realista, necessari per poder
simular correctament el clima real.

Una altra novetat del model és que aquest permet introduir l'evolució en
el temps dels factors que alteren el clima. Aquest factors ara són tres:


a) la variació de la concentració atmosfèrica de CO2,


b) la variació de la radiació solar incident (l'energia que ens arriba),

c) la variació de la emissions de partícules per erosions volcàniques
(que refreden durant un temps -recordeu l'enfosquiment de l'atmosfera i per tant el refredament que va produir-se després de l'erupció del Pinatubo).

Ara al model se li entrar el valors reals d'aquest factors i la resposta del
clima simulat és en "temps real"

 

M.A.


L'EXPERIMENT DE LA BBC-CLIMATEPREDICTION >>


QUÈ FER A PARTIR D'ARA ? >>