3) Què fer a partir d'ara ?

La meva opinió es que ens hem de passar tots quan abans millor al
E2-BBC-cpdn. No espereu a que s'acabin les simulacions que esteu corrent
ara a l'experiment 1. El resultats científics de l'experiment 1 ja s'han
aconseguit i el que simulem a partir d'ara serà molt menys útil que la
simulació que poguem fer a l'E2-BBC-cpdn.

Penseu que aquest experiment demana molt mes des del punt de vista computacional: no només el model es més complex, sinó que en la segona part (2000-2080) s'han de simular molts escenaris diferents (4 de CO2 x 3 de radiació x 10 de volcanisme = 120 combinacions diferents).

No sé com es farà exactament però m'imagino que cada model que arribi al 2000 se li farà simular una d'aquestes 120 combinacions d'escenaris.

Jo ja m'he passat al E2-BBC-cpdn. He desinstal·lat el BOINC que corria
l'experiment 1, m'he instal·lat el nou, i m'he apuntat al grup català.

La instal·lació ha sigut molt senzilla i la creació del nou usuari pel
E2-BBC-cpdn molt més ràpida que abans.
La visualització també millora respecte a l'anterior.

La única cosa que trobo molt amagada és com apuntar-se als grups.
Per fer-ho, des de la web principal de l'E2-BBC-CPDN (bbc.cpdn.org)
aneu a "My details", allà baixeu per la
plana fins a un botó on posa "Advanced users: options and web pages", i
allà es on trobareu l'opció dels grups "Teams"

M.A.

EL MODEL >>


L'EXPERIMENT DE LA BBC-CLIMATEPREDICTION >>