BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
07/04/2006
EXPERIMENT BBC: Les primeres simulacions ja han passat del 2000
Font pṛpia

Algunes simulacions ja han pas
1202 visites
BBC

http://www.canviclimatic.net/experiment/bbc/experiment_bbc_model.html


Allotjament cedit per mantis.cat