BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
06/07/2006
El 2068 encara hi haurà forat a la capa d’ozó [ EL PERIÓDICO ]
Font pròpia

En Carles Garcia en ha passat
1375 visites
Crutzen ozó O3 NASA Nobel mesures

http://www.canviclimatic.net/pdf/2006_07_01_Forat_ozo_2068.pdf


Allotjament cedit per mantis.cat