BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
10/01/2007
20 milions dĹanys processats
Font pr˛pia

Hola a tots.

Des de
1540 visites
experiment

http://www.climateprediction.net/newsb.php?id=0


Allotjament cedit per mantis.cat