BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
07/02/2007
Participació del climateprediction a l‘informe de l‘IPCC
Font pròpia

Segons ens informa la Maure
1965 visites
informe IPCC resultats

http://www.canviclimatic.net/pdf/2007-02-02-climatereport.pdf


Allotjament cedit per mantis.cat