BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
30/04/2007
L‘IPCC apostaria per l‘energia nuclear i les renovables per mitigar-ne els efectes
Telenoticies.com

El grup intergovernamental de
1470 visites
IPCC Bangkok tercer informe

http://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=189573


Allotjament cedit per mantis.cat