BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
01/06/2007
‘El planeta se‘n sortirà, però els humans ho tenim més negre‘
Vilaweb.cat

Es presenta ‘L‘
1560 visites
Joandomènec Ros llibres IEC extinció

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2423428


Allotjament cedit per mantis.cat