BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
14/06/2007
Climate Savers: els gegants de l‘electrònics es tornaran més eficients
Font pròpia

Les companyies gegants de les
1434 visites
climate savers companyies TIC estalvi energia

http://www.climatesaverscomputing.org/index.html


Allotjament cedit per mantis.cat