BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
18/06/2007
La Generalitat proposa reduir cinc milions de tones de CO2 a l‘any fins al 2012
Telenoticies.com

El govern prepara un pla per c
1728 visites
Generalitat Catalunya Conseller Baltasar 2012

http://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=200650


Allotjament cedit per mantis.cat