BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
16/09/2007
El desglaš fa navegable la ruta a travÚs del pol nord
Diari AVUI

╔s el primer cop que el pas de
2035 visites
pol desgel Órtic gel

http://www.canviclimatic.net/pdf/avui_2007_09_16diari029-1.pdf


Allotjament cedit per mantis.cat