BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
25/09/2007
Jornada Catalana de Supercomputació: Recerca sobre el canvi climàtic
Font pròpia

En Joan Arús ens informa que
1649 visites
supercomputació CESCA predicció

http://www.cesca.es/promocio/congressos/index.html#JOCS


Allotjament cedit per mantis.cat