BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
13/11/2007
Permetre el canvi climàtic és irresponsabilitat criminal
Diari AVUI

En Carles Garcia, un cop més,
1374 visites
IPCC València

http://www.canviclimatic.net/pdf/2007-11-13periodico.pdf


Allotjament cedit per mantis.cat