BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
03/12/2007
El canvi climàtic desplaça els deserts fins al Mediterrani
Diari AVUI

La cimera del clima de Bali ob
1671 visites
Kyoto Bali

http://paper.avui.cat/article/societat/107678/canvi/climatic/desplaca/deserts/fins/mediterrani.html


Allotjament cedit per mantis.cat