BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
04/03/2005
Resultats del projecte: 5 milions d‘anys processats i 70.000 paquets rebuts !
Font pròpia

Abans d‘ahir va aparèixer una notícia que ens anima a seguir endavant:

Des del 15 de gener del 2003, moment de l‘inici del projecte climateprediction.net, s‘han rebut 70.000 paquets processats de 45 anys cadascun i això dóna com a resultat més de 5 milions d‘anys calculats comptant el CLASSIC i el BOINC. Actualment ens trobem en l‘experiment 1 i n‘hi ha dos més però sense cap data d‘inici, encara.

Pel que fa a l‘equip CATALUNYA, en la modalitat de CLASSIC: ha contibuït en 175 paquets sencers i 11.688 anys. I en BOINC, i 121 paquets sencers i 5.461 anys.

Aproximadament en total, 297 paquets i 17.159 anys.

PARTICIPACIÓ A NIVELL MUNDIAL

Resumint, la participació de l‘equip CATALUNYA a les dues modalitats (CLASSIC i BOINC) ha estat d‘un 0,42% del projecte climateprediction.net des del 15 de setembre del 2003 fins avui. (2005-03-03)

Dani G




1332 visites
equip resultats experiment

http://www.climateprediction.net/newsb.php?id=0


Allotjament cedit per mantis.cat