BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
15/03/2008
Ramon Folch: Negar ara el canvi climàtic és ridícul
Diari AVUI

En Carles Garcia ens ha fet ar
1870 visites
Ramon Folch Diari Avui entrevista sequera Suarem llibre

http://paper.avui.cat/article/societat/119842/negar/ara/canvi/climatic/es/ridicul.html


Allotjament cedit per mantis.cat