BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
01/04/2008
La Casa de Cultura de Girona organitza un cicle de 5 conferčncies sobre el canvi climŕtic
Font prňpia

El canvi climŕtic i les seves
1868 visites
Casa de Cultura conferčncia Girona canvi climŕtic

http://www.canviclimatic.net/pdf/2008-04-casadecultura-contemporalia.pdf


Allotjament cedit per mantis.cat