BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
21/05/2008
L‘estat Espanyol fracasa en la lluita contra el canvi climàtic
Diari AVUI

En Carles Garcia ens ha fet arribar aquesta notícia de l‘AVUI:

L’emissió de gasos d’efecte hivernacle va pujar l’1,8%el 2007.
El nivell d’emissions ha augmentat un 52,3% des del 1990.
Un estudi afirma que el govern central és incapaç de complir el Protocol de Kyoto

L’Estat espanyol va tornar a liderar l’any passat la llista de països industrialitzats que incompleixen el Protocol de Kyoto de lluita contra el canvi climàtic. En concret, el 2007 l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (causa del canvi del clima) va augmentar l’1,8% en comparació amb el 2006. Respecte al 1990, any de referència per al Protocol de Kyoto, l’emissió de gasos com el diòxid de carboni s’ha incrementat el 52,3%, segons un estudi elaborat per la secretaria de medi ambient de CCOO i la revista World Watch España. Cal recordar que, en aplicació del Protocol de Kyoto, l’Estat espanyol només pot incrementar les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle un 15% entre l’any 1990 i el 2012.

El cost de l’incompliment Els autors de l’informe van destacar ahir que, amb les dades actuals, és evident que el govern central no té capacitat suficient per complir el Protocol de Kyoto i, en conseqüència, haurà de fer front a actuacions compensatòries que podrien tenir un cost econòmic de 3.500 a 4.000 milions d’euros. Tot i no ser dades oficials, l’informe de CCOO i WorldWatch s’ha convertit durant els últims anys en un document de referència que avança amb gran precisió les dades finals delministeri de Medi Ambient.
[...]
1975 visites
Espanya co2 canvi climàtic Kyoto

http://www.canviclimatic.net/pdf/2008-05-21diari_avui027.pdf


Allotjament cedit per mantis.cat