BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
15/06/2008
Premi europeu per a l‘ecoedifici de La Vola
elmediambient.net

L‘any passat va permetre estalviar un 26% d‘energia.
L‘ecoedifici de l‘empresa de serveis ambientals La Vola, de Manlleu, ha estat distingit amb el premi GreenBuilding 2008. Aquestes distincions s‘emmarquen dintre del programa voluntari del mateix nom que la Comissió Europea va iniciar el 2005 per promoure l‘estalvi i la eficiència energètica.

Segons La Vola, en comparació amb un edifici d‘oficines convencional, l‘any passat aquest va permetre estalviar un 26% d‘energia. Afegint a aquest estalvi la producció de les plaques fotovoltaiques l‘edifici ha deixat d‘emetre 23,90 tones de diòxid de carboni a l‘atmosfera. També s‘ha estalviat un 36% d‘aigua de xarxa i s‘ha aconseguit que la cinquena part del consum provingui de la pluja.

L‘edifici té diverses mesures que han permès aquest estalvi: les parets exteriors tenen un aïllament de llana de roca d‘alta densitat i diverses capes hidròfugues. Estan recobertes amb plafons de formigó prefabricat que formen un revestiment ventilat que contribueix a l‘aïllament tèrmic. A l‘interior, un pati contribueix a la il·luminació natural i permet refrigerar l‘edifici a l‘estiu per l‘efecte de ventilació creuada. Les persianes s‘activen amb fotosensors per reduir l‘impacte del sol a l‘estiu per la cara de ponent. I la coberta vegetal, a més de filtrar l‘aigua de pluja que es recull en una cisterna al soterrani, també aïlla tèrmicament l‘edifici.

L‘ecoedifici té altres mesures ambientals. Així, està construït amb parets desmuntables que permetran el reciclatge dels materials quan es decideixi canviar l‘ús de l‘edifici.
2395 visites
edifici la Vola

http://www.ecoedifici.com/


Allotjament cedit per mantis.cat