BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
03/07/2013
Climadat: xarxa estacions de mesurament del clima de la Caixa i IC3
Font pròpia

"ClimaDat és una xarxa pionera en l’àmbit mundial per a la recerca i l’educació sobre el clima i el canvi climàtic, i té com a objectiu obtenir dades climàtiques de gran importància, de lliure accés i en temps quasi real. Aquestes dades permeten estudiar les interrelacions entre els diferents compartiments del sistema climàtic i els complexos processos implicats en l’evolució del clima i el canvi climàtic, per intentar comprendre millor els seus impactes sobre el territori, anticipar i desenvolupar accions i polítiques efectives, i contribuir a millorar les estratègies per mitigar-ne els efectes."


En el darrer mesos s‘han inaugurat les estacions 5 (Xurés), 6 (Grazalema)  i la 7(Estret Gibraltar). Només falta la darrera.
1817 visites
climadat IC3 la Caixa monitorització estat espanyol delta de ebre

http://climadat.es/


Allotjament cedit per mantis.cat