BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
25/09/2013
Àrtic: superat el mínim de l‘estiu (24 de setembre)
Font pròpia

Al voltant del 15 de setembre, com és habitual, es va superar el mínim superfície de gel a l‘Àrtic.

L‘estiu ha estat fresquet. Res comparable al rècord del 2012.
Aquest any quedarà com al 6è amb menys gel des que se‘n fan els mesuraments
tal i com s‘observa en aquest link interactiu on es poden superposar les dades de l‘any escollit.

Aquesta és la llista dels anys amb menys gel durant l‘estiu: 

1r: 2012
2n: 2007
3r: 2011
4t: 2008
5è: 2010
6è: 2013
3097 visites
desgel gel àrtic iarc-jaxa estiu 2013

http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/Sea_Ice_Extent_v2_L.png


Allotjament cedit per mantis.cat