BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
29/06/2005
Les pastures, importants contra el canvi climàtic
elmediambient.net

Afavoreixen l‘absorció del diòxid de carboni de l‘atmosfera. Un estudi del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, de Navarra i de Berkeley (Califòrnia) posa de manifest la importància que tenen les pastures per a la fixació al sòl del carboni que hi ha l‘atmosfera. Això alenteix el procés de canvi climàtic que afecta el planeta, que és, en bona part, provocat per les emissions de diòxid de carboni.

L‘estudi, dirigit per Maria Teresa Sebastià, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, ha durat tres anys. Els resultats de camp, obtinguts al Pirineu, i les proves de laboratori indiquen que les pastures s‘han de treballar de la mateixa forma que històricament s‘havia fet al nostre país, sense sobreexplotació ni abandonament. Per trobar l‘equilibri desitjat, es considera important la recuperació de la figura del pastor, que a molts llocs, pràcticament, s‘ha perdut.

Als dos camps d‘assaig, un a prop del Port del Comte i un altre en una finca de la Fundació Territori i Paisatge a Alinyà, s‘hi han fet simulacions d‘abandonament, de sobreexplotació i de pasturatge controlat, en condicions climàtiques diferents. Al laboratori, s‘han determinat els diferents nivells de carboni que hi ha a la pastura, tant a les arrels com a la resta de la planta.

El problema de la disminució de captació no afecta només el canvi climàtic, sinó que també provoca una disminució de carboni al sòl, amb pèrdua de fertilitat i de biodiversitat.

FONT: elmediambient.net (27-ago-2005)

Dani G.
1214 visites
pastures canvi climàtic

http://www.tvcatalunya.com/elmediambient/noticies/not188502618.htm


Allotjament cedit per mantis.cat