BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
30/08/2005
Dates SEGON EXPERIMENT i més informació del Cicle del Sulfat
Font pròpia

SEGON EXPERIMENT En Quimillo ens informa que ja hi ha una data pel següent experiment: febrer 2006. I que ja ens podem descarregar sulphur_cycle 4.21 en lloc del hadsm3 4.13 vigent fins ara.

CICLE DEL SUFAT En Miquel Àngel del Laboratori de Recerca del Clima ens fa 5 cèntims sobre aquesta nova fase.

En l‘experiment del "cicle del sulfat" el que es pretén es poder contestar un altre d‘aquests condicionals. A part del carboni estem també alterant el cicle del sofre donat que hi emetem molts compostos que acaben formant aerosols de sulfat a l‘atmosfera.

Aquests aerosols (partícules microscòpiques) reflecteixen la radiació solar i per tant tendeixen a provocar refredament. El que estem calculant ara és simplement quin és el grau d‘aquest refredament i com això depèn de la quantitat de CO2 que hi ha a l‘atmosfera. Per això l‘experiment 1 en la versió "cicle del sulfat" consisteix en les tres fases clàssiques (1, 2 i 3) però amb models amb cicle del sulfat fent servir les concentracions mesurades l‘any 1985 (probablement el primer moment en que es tenen dades), una fase quatre amb CO2 pre-industrial i els aerosols que hi ha ara (2005), i una fase 5 amb 2CO2 i els aerosols que hi ha ara.

Per saber l‘efecte dels aerosols es compararan les fases 2 amb la 4 (totes dues amb CO2 pre-industrial) i les fases 3 amb la 5 (totes dues amb 2CO2).

POSSIBLES RESULTATS

Si el canvi es el mateix voldrà dir que els efectes dels aerosols són independents dels canvis en el CO2.

Si és diferent, voldrà dir que el fet que hi hagi més CO2 determina també en part el grau de l‘eventual refredament que potser provoquen els aerosols de sulfat.
1184 visites
experiment sulfats


Allotjament cedit per mantis.cat