BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
10/11/2005
Simulant el consum de petroli a llarg plaç de mostra que la temperatura mitjana pujarà 8 graus
Font pròpia

Si els éssers humans continuen utilitzant els combustibles fòssils d‘una manera semblant durant els propers segles, els casquets polars s‘esgotaran, els nivells de mar del oceans pujaran 7 metres i la temperatura mitjana de l‘aire s‘escalfarà 8 graus més que l‘actual." [...]


"L‘ estimació de la temperatura de la simulació és realment conservadora perquè no s‘han tingut en compte paràmetres com la desforestació i la construcció a la perifèria de les ciutats”

El nivell d‘avui del diòxid de carboni atmosfèric és 380 parts per milió (PPM). A l‘any 2300, el model prediu que la quantitat multiplicarà per 4 i arribarà a 1.423 PPM.

[...] Els models prediuen absolutament un canvi dràstic no només a la temperatura dels oceans sinó també a la seva acidesa, que arribarà a ser especialment perjudicial per a la vida marina formada per closques i material esquelètic coberts de carbonat calcic."
1421 visites
ppm petroli predicció simulació

http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2005/NR-05-11-01.html


Allotjament cedit per mantis.cat