BOINC: ClimatePrediction [CATALUNYA - ACAM - LRC]
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 
24/11/2005
L‘ESA estudia per satèl·lit la contaminació de l´aire a Girona
Font pròpia

DIARI DE GIRONA
Girona ha estat una de les tres províncies de tot l´Estat espanyol que ha participat els darrers dos anys en un projecte de l´Agència Espacial Europea que consisteix en fotografiar via satèl·lit un determinat territori i conèixer quina ha estat l´evolució de la seva massa forestal.

Aquesta iniciativa -que es coneix amb el nom Kyoto-Inventory (Kyoto-Inv)- ha de permetre saber si els satèl·lits poden ser útils a l´hora de calcular amb fidelitat la superfície exacta de massa forestal i servir així d´eina als països europeus per complir amb els requeriments del Protocol de Kyoto. [...]

Així comparant amb fotografies anteriors s´ha pogut veure l´evolució de cada una d´aquestes àrees i calcular si la massa forestal ha augmentat o disminuït. Un cop calculades les árees es pot conèxier la densitat i joventut dels boscos i a partir d´aquí la quanitat de biomassa i la seva capacitat d´absorció de carboni.

[...] Pel que fa a les dades d´aquesta primera fase del projecte, es presentaran en la Conferència de les Parts que es celebrarà el proper 28 de novembre a Montréal, i on hi participaran uns 8.000 delegats responsables de qüestions ambientals de tot el món.
1353 visites
contaminació ESA Girona Kyoto

http://www.diaridegirona.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=109823&pIdSeccion=3


Allotjament cedit per mantis.cat